קרושה בייסיק - תפרים בצורת מניפה

קרושה בייסיק - תפרים בצורת מניפה

 

 2 עיניים בסיסיות מאותה לולאה
2Single Crochet (Sc) into Same St 

סרגי עין בסיסית מתוך לולאה של שורה הקודמת. הכנסי את המסרגה שוב לאותה ללואה וכרכי חוט. סרגי עין בסיסית נוספת. שתי העיניים הבסיסיות נסרגו מאותה ללולאה. 

 

 

 

3 עיניים בסיסיות מאותה לולאה
3Single Crochet (Sc) into Same St 

 סרגי עין בסיסית מלולאה של שורה הקודמת (כפי שמסומן בציור), סרגי עין בסיסית נוספת מאותה לולאה, סרגי עוד עין בסיסית מאותה לולאה. 3 עיניים בסיסיות נסרגו מאותה לולאה. הוספת 2 עיניים.

 

 

 

2 חצאי עמודים מאותה לולאה 
2Half Double Crochet (Hdc) into Same St

כרכי חוט, הכנסי את המסרגה לחלק האחורי של לולאת השרשרת, משכי חוט והוציא לולאה. סרגי חצי עמוד. כרכי חוט וסרגי חצי עמוד נוסף מאותה לולאה. הוספת עין אחת.

 

 

 

2 עמודים מאותה לולאה
2Double Crochet (Dc) into Same St

כרכי חוט, הכנסי את המסרגה לחלק האחורי של עיני השרשרת, סרגי עמוד.  כרכי חוט וסרגי עמוד נוסף מאותה לולאה. הוספת עין אחת.

 

 

 

 3 עמודים מאותה לולאה
3Double Crochet (Dc) into Same St
סרגי עמוד מחלק האחורי של עין שרשרת כפי שמסומן בציור. סרגי עמוד נוסף מאותה
לולאה, סרגי עוד עמוד מאותה לולאה. הוספת 2 עיניים.

 

 

 

2 עמודים מאותה לולאה עם עין שרשרת בינהם
2Double Crochet (Dc) into Same St - 1 Ch worked between 2 dc sts

סרגי עמוד מחלק אחורי של עין שרשרת כפי שמסומן בציור, כרכי חוט. סרגי עין שרשרת וכרכי חוט שוב. הכנסי את המסרגה לאותה לולאה כפי שמסומן בציור וסרגי עמוד נוסף.  

 

 

 

2 עמודים מאותו מרווח עם עין שרשרת בינהם
2Double Crochet (Dc) into Same Ch Space
כרכי חוט, הכנסי את המסרגה לתוך מרווח של עיני שרשרת כפי שמסומן בציור. כרכי חוט שוב ומשכי  דרך הלולאה. סרגי עמוד, לאחר מכן סרגי עין שרשרת.  כרכי חוט, הכנסי את המסרגה לאותו מרווח וסרגי עמוד נוסף.

 

 

 

5 עמודים מאותה לולאה
5Double Crochet (Dc) into Same St
כרכי חוט, הכנסי את המסרגה לחלק האחורי של עין שרשרת. סרגי עמוד. לאחר מכן סרגי עוד 4 עמודים מאותה לולאה .

 

 

 

5 עמודים מאותו מרווח של עיני שרשרת
5Double Crochet (Dc) into Same Ch Space 
סרגי עמוד מתוך מרווח של עיני שרשרת. סרגי עוד 4 עמודים מאותו מרווח של עיני שרשרת. (נא לשים לב, בציור סרוגה עין בסיסית בין הסטים של העמודים)

 

 

 

עין בסיסית חובק אחורי
Back Post Single Crochet (BPsc)
הכנסי את המסרגה מאחורה לקדימה סביב חובק העין של ה-2 שורות למטה. כרכי חוט ומשכי את הלולאה. כרכי חוט שוב והוציאי לולאה דרך 2 חוטים שעל המסרגה.  כדי לסרוג לולאה נוספת, דלגי על אחת וסרגי לתוך הלולאה השניה.

  

 

 

עמוד חובק קדמי
Front Post Double Crochet (FPdc)
 כרכי חוט, הכנסי את המסרגה מקדימה לאחורה סביב חובק של העמוד משורה הקודמת. כרכי חוט ומשכי את הלולאה כפי שמסומן בציור. כרכי חוט שוב והוציאי לולאה דרך 2 לולאות שעל המסרגה.  כרכי חוט שוב והוציאי לולאה דרך 2 לולאות האחרונות שעל המסרגה. כדי לסרוג לולאה נוספת, דלגי על אחת וסרגי לתוך הלולאה השניה.

  

 

 

עמוד חובק אחורי
Back Post Double Crochet (BPdc)

 כרכי חוט, הכנסי את המסרגה מאחורה לקדימה סביב החובק של העמוד משורות הקודמת. כרכי חוט ומשכי את הלולאה כפי שמסומן בציור. כרכי חוט שוב והוציאי את הלולאה דרך 2 הלולאות שעל המסרגה.  כרכי חוט שוב והוציאי לולאה דרך 2 הלולאות האחרונות שעל המסרגה. כדי לסרוג לולאה נוספת, דלגי על אחת וסרגי לתוך הלולאה השניה.

השאר תגובה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

שירות לקוחות

אנו זמינים בטלפון מיום א׳-ו׳ 04-8667680