1. כללי

1.1. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין החברה למשתמשים בו (לקוח). אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

על כן, לא תהא למשתש האתר ולמי מטעמו כל תביעה כנגד בעלי האתר אלא אם כן טענות אלו מתייחסות להפרת האמור בתקנון מצד בעלי האתר.

1.2.     חברת - גדיל GDIL Handicraft  היא הבעלים הרשום של האתר. להלן פרטי הקשר של החברה:

 

שם החברה:      גדיל GDIL Handicraft  

כתובת למשלוח דואר: רח' ארלוזורוב 4 , חיפה, ישראל.

דואר אלקטרוני:   gdil4all@gmail.com 

 

פקס:                04-6985040

טלפון:             04-8667680, 04-6267680

 

1.3. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא מסירת הודעה מראש.

1.4. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. במקרה של  אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום אחר באתר ,יגבר האמור בתקנון זה והוא יהיה המחייב, אף אם הוא מוקדם למקור האחר או מתייחס באופן ספיציפי יותר לנושא הרלבנטי. 

 

 2.הכשרות לשימוש באתר:

רשאי להשתמש באתר הוא אשר מילא את התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מתחייבות.

ב.המשתמש הנו בגיר. במידה והינו קטין, עליו לקבל את רשות האפוטרופוס להשתמש באתר.

ג.המשתמש הנו אזרח במדינת ישראל, או תאגיד אשר רשום כדין בישראל.

ד. המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי תקף ודואר אלקטרוני.

3.תהליך ביצוע הרכישה

3.1. לאחר בחירת המוצר, הקש על לחצן "הוסף לסל",אשר תוביל לקופה. לאחר הסכמה לתנאי השימוש, יש למלא את שם הדואר אלקטרוני והסיסמה - במידה והנך משתמש רשום. במקרה של משתמש חדש, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מיקוד וטלפון. חיוב העסקה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בעסקה טלפונית.

3.2. כל שינוי ובקשה בהזמנה בטרם גמר העסקה ניתן לעשות באמצעות פנייה טלפונית.

3.3. ישלח "אישור הזמנה" לדואר האלקטרוני של הלקוח מיד עם ביצוע ההזמנה.

3.4. יש לציין, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע עסקה ואינו מחייב את החברה GDIL Handicrafts.

3.5. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע לעדכונים באתר, מידע מקצועי או מבצעים מיוחדים.

3.6. המכירה הינה עד גמר המלאי. במידה והמוצר אזל במלאי ו/או לא התקבל אישור מחברת האשראי, שירות הלקוחות של החברה GDIL Handicraft  יצור קשר עם הלקוח כדי לתאם את המשך יחסי הגומלין.

3.7. הצבעים והתמונות באתר הם להמחשה בלבד.

3.8. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.משלוחים

4.1.החברה   תדאג לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי לקוחותיה ושולמו במלואם.

4.2. באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר בעצמו או ובאמצעות מי מטעמו, ללא עלות כלשהי.

4.3. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. במקרה של ביטול עסקה על מוצר שנשלח, לא יוחזרו דמי המשלוח. כמו כן, ביטול העסקה כפוף לכל שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית וללא כל פגם.

4.4. מועדי האספקה כפופים לשינויים של דואר ישראל או חברת השליחויות.

4.5. החברה - גדיל אינה אחראית לנסיבות מיוחדות שאינם בשליטתה ועלולות לעכב את הגעת המשלוח, לרבות שביתות,אסונות טבעי,מלחמות וכדומה.

4.6.החברה - גדיל  עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ולהתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות דואר ישראל או חברת ההובלה **

5.שירות לקוחות

נשמח לענות לכל תהייה או שאלה, על מנת להפוך את הליך הרכישה למהיר,פשוט ומוצלח.

 

6.פרטיות

6.1. על מנת לבצע רכישה באתר, יש לבצע רישום ובו ימסרו פרטים לצורך ביצוע העסקה. כגון שם,כתובת מגורים, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. מסירת הפרטים על ידי הלקוח נעשית על פי רצונו והסכמתו, ועצם מסירת הפרטים תהווה ראייה להסכמה זו.

6.2. מספר כרטיס האשראי ותוקפו ימסרו באמצעות עסקה טלפונית,ולא יישמרו במערכת.

6.3. חברת גדיל לא תעביר את פרטי משתמשי האתר לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש.

6.4. מובהר, כי ביצוע רכישה מהווה הסכמה של המשתמש לרישום למועדון לקוחות גדיל ומזכה בהנחת מועדון.

שיוך למועדון גדיל מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים SMS מהחברת גדיל, שמטרתם לעודד רכישת מוצרים באתר, אשר עשוי לכלול עדכונים כמו: מוצרים חדשים באתר, מבצעים, אירועים חדשים באתר, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברת גדיל על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה לפקס: 04-6985040 או למייל gdil4all@gmail.com , gdilcoil@gmail.com

6.5. החברה רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע,זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר. 

7.העדר אחריות

7.1. החברה אינה אחראית לאיכות המוצרים,זמני האסקפה,תיקונים או התאמת המוצרים לצרכי המשתמש.

עלולות להיות סטיות לא מהותיות בתמונות ובתאור פרטים על המוצר.

7.1. חברת גדיל לא נושאת את האחריות לכל נזק כלכלי,אובדן רווחים,פגיעה בשם טוב,הפרת חוזה, הוצעת עסקיות, שנגרמו בשל שימוש באתר. 

8.ביטול עסקאות והחזרת מוצרים

8.1. על המוצר להיות באריזתו המוקרית, בלי שנעשה בו שימוש.

8.2. על הההחזרה להתבצע תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ועל אחריותו של הלקוח לדאוג להחזרת הפריטים לבית העסק.

 הלקוח רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר , בתוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה[כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן], והמוצר הוחזר ע"י המשתמש לחנות מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם.

יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאי החברה לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, כנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהחנות, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח.
8.3. על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול אינה מוקנית במקרים הבאים:

א) לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

ב) לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995.

ג) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

ד) טובין הניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

ה) מוצרים בתפזורת (ללא אריזה)
ו) מחיר המוצר עד 50 ש"ח

8.4. ביטול רכישת מוצר יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: gdil4all@gmail.com ו/או פנייה ישירה לשרות הלקוחות של האתר באמצעות , ו/או למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר (להלן: "הודעת ביטול"). הודעת ביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר במקביל למפרסם הרלבנטי. מובהר כי עצם משלוח הודעת ביטול בדרך הנ"ל הינה שירות שנותן האתר למפרסם על מנת להקל על הליך ביטול עסקה, אולם ידוע למשתמש כי ביטול עסקה הינו בסמכות הבלעדית של החברה, וכל טענה ו/או דרישה של הלקוח בנושא זה תהיה אך ורק כלפי החברה.

8.5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר הוצגו לגביו, הלקוח יזוכה במלוא התמורה ששילם בגין המוצר, בתוך 14 יום מהמועד בו החזיר הלקוח את המוצר למפרסם במקום שבו קיבל את המוצר.

 

אחריות

האחריות למוצרים ניתנת ע"י ספק או יצרן המוצר ולא ע"י החברה - גדיל GDIL Handicraft

 

בכבוד רב,

צוות GDIL Handicraft 

 

Contact Us

שירות לקוחות

אנו זמינים בטלפון מיום א׳-ו׳ 04-8667680