פאף, פופקורן, פיקו סטיץ׳

פאף, פופקורן, פיקו סטיץ׳

  

פאף סטיץ׳ - 3 חצאי עמודים 
Half Double Crochet 3 Tog into Same St (Hdc 3 Puff St)
כרכי חוט, הכנסי את המסרגה לצד אחורי של הלולאה כפי שמסומן בציור. משכי לולאה, כרכי חוט שוב ומשכי לולאה נוספת, חזרי על אותה פעולה פעם נוספת. כרכי חוט והוציאי לולאה דרך כל 7 לולאות שעל המסרגה.

 

 

 

פאף סטיץ׳ - 3 עמודים
3 Double Crochet (Dc) Puff St

כרכי חוט, הכנסי את המסרגה למרווח עיני שרשרת כפי שמסומן בציור. סרגי עמוד לא עד הסוף. סרגי עוד 2 עמודים לא גמורים באותה אופן. כרכי חוט ומשכי את הלולאה דרך כל הלולאות שעל המסרגה. סרגי עין שרשרת לסגירה.

 

 

 

פאף סטיץ׳ - 5 עמודים 
5 Double Crochet (Dc) Puff St
כרכי חוט, הכנסי את המסרגה לחלק האחורי של  עין שרשרת. סרגי עמוד לא גמור כפי שמסומן בציור, סרגי עוד 4 עמודים לא גמורים באותה אופן מאותה לולאה. כרכי חוט ומשכי את הלולאה דרך כל הלולאות שעל המסרגה. סרגי עין שרשרת לסגירה.

 

 

 

פאף סטיץ׳ - 3 חצאי עמודים ועין בסיסית

Half Double Crochet (Hdc) 3 Puff st Worked into an Sc

כרכי חוט, הכנסי את המסרגה ללולאה הקודמת כפי שמסומן בציור, משכי חוט והוציאי לולאה ושוב כרכי חוט (חצי עמוד לא גמור). חזרי עוד פעמיים על אותה פעולה. לאחר מכן כרכי חוט ומשכי את הלולאה דרך כל הלולאות שעל המסרגה. סרגי עין שרשרת לסגירה, הכנסי את  המסרגה לעין השלישית וסרגי עין בסיסית.

 

  

 

פופקורן סטיץ׳ - 5 חצאי עמודים
5Half Double Crochet (Hdc) Popcorn St
שורה צד ימין:
סרגי 5 חצאי עמודים מאותה לולאה ושחררי את המסרגה . הכנסי את המסרגה לחלק העליון

של לולאה הראשונה (מסט של 5 חצאי עמודים) מקדימה לאחורה וללולאה האחרונה כפי שמסומן בציור ומשכי את הלולאה האחרונה דרך לולאה הראשונה שעל המסרגה.  כרכי חוט וסרגי עין שרשרת לסגירה.

שורה צד שמאל:
סרגי 5 חצאי עמודים מאותה לולאה ושחררי את המסרגה. הכנסי את המסרגה לחלק העליון של לולאה הראשונה (מסט של 5 חצאי עמודים) מאחורה לקדימה וללולאה האחרונה כפי שמסומן בציור ומשכי את הלולאה האחרונה דרך לולאה הראשונה שעל המסרגה. כרכי חוט וסרגי עין שרשרת לסגירה.

 

 

 

פופקורן - 5 עמודים
Double Crochet (Dc) 5 Sts Together Popcorn St

שורה של צד ימין:

סרגי 5 עמודים מתוך צד האחורי של לולאת השרשרת ושחררי את המסרגה . הכנסי את המסרגה לחלק העליון של לולאה הראשונה (מסט של 5 עמודים) מקדימה לאחורה וללולאה האחרונה כפי שמסומן בציור ומשכי את הלולאה האחרונה דרך לולאה הראשונה שעל המסרגה.  כרכי חוט וסרגי עין שרשרת לסגירה. להמשך, סרגי עין שטוחה ו3 עיני שרשרת.         

שורה של צד שמאל:

סרגי 5 עמודים מאותה לולאה ושחררי את המסרגה. הכנסי את המסרגה מאחורה לקדימה כפי שמסומן בציור ומשכי את הלולאה. כרכי חוט וסרגי עין שרשרת לסגירה. 

 

 

 

  פופקורן סטיץ׳ - 5 עמודים מאותו מרווח של עיני שרשרת
5Double Crochet (Dc) into Same Space Popcorn St

שורה של צד ימין:

סרגי 5 עמודים מתוך אותו מרווח של עיני שרשרת משורה הקודמת. שחררי את המסרגה. הכנסי את המסרגה לחלק עליון של עמוד הראשון (מסט של 5 עמודים) וללולאה האחרונה כפי שמסומן בציור ומשכי את הלולאה. כרכי חוט וסרגי עין שרשרת לסגירה. 

 

 

 

 פיקו סטיץ׳ - 3 עיני שרשרת ועין שטוחה
Ch 3 Picot with a Slip St
סרגי 3 עיני שרשרת, לאחר מכן הכנסי את המסרגה לתוך הצדדים של הלולאה בבסיס השורה כפי שמסומן בציור.  כרכי חוט ומשכי לולאה דרך כל החוטים שעל המסרגה.  סרגי עין שטוחה והמשכי לסרוג פיקו סטיץ׳ הבאה.

 

 

 

פיקו סטיץ׳ - 3 עיני שרשרת באמצע
Ch 3 Picot with a Slip St 
סרגי סט ראשון של 3 עיני שרשרת, לאחר מכן סרגי סט נוסף של 3 עיני שרשרת. הכנסי את המסרגה באמצע (בין הסט הראשון והשני) כפי שמסומן בציור. כרכי חוט ומשכי לולאה דרך כל החוטים שעל המסרגה. פיקו סטיץ׳ הושלם. להמשך התפר סרגי סט של עיני שרשרת נוסף.

השאר תגובה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

שירות לקוחות

אנו זמינים בטלפון מיום א׳-ו׳ 04-8667680