סימני סריגה בשתי מסרגות (חלק 2) - הצלבות, פיתולים, צמות

סימני סריגה בשתי מסרגות (חלק 2) - הצלבות, פיתולים, צמות

מדריך סימני סריגה בשתי מסרגות (חלק 2) - הצלבות, פיתולים, צמות, יעזרו לכם להבין ולסרוג בבטחון כל תרשים של דוגמא כמו תחרה, צמות, דילוגים, זיגזגים וליצור שילובים יפים ומקוריים של דוגמאות סריגה שונות.

אנו משתמשים בסימני סריגה סטנדרתים , כך שכל סורגת צפויה להכיר אותם.

 

להוראות כלליות ״איך לקרוא תרשימי סריגה לחץ כאן״
 
 למדריך סימני סריגה בשתי מסרגות (חלק 1 ) - עיניים בסיסיות, דילוגים וצמצומים  .... לחץ כאן

 

הצלבה עין 1 לשמאל:
העבירי את 2 העיניים (כל אחת בנפרד) למסרגה הימנים מבלי לסרוג (כמו עין ימין). הכניסי את המסרגה השמאלית לעיניים המועברות מימין לשמאל והחזירי אותם למסרגה השמאלית. המקומות של העיניים המועברות התחלפו. סריגי עין ראשונה ועין שניה ימין. 

 

  

הצלבה עין 1 לימין:

העבירי את 2 העיניים הראשונות יחד משמאל לימין למסרגה הימנית מבלי לסרוג,  והחזירי אותם למסרגה השמאלית. המקומות של העיניים המועברות התחלפו. סריגי עין ראשונה והשניה ימין .

 

 

 

הצלבה לשמאל (מצד שמאל):
העבירי את 2 העיניים הראשונות למסרגה הימנית מבלי לסרוג. החזירי את העיניים המועברות יחד מימין לשמאל למסרגה השמאלית . המקומות של העיניים התחלפו. סריגי עין ראשונה שמאל, השניה ימין.

 

  

הצלבה לימין (מצד שמאל):
העבירי את 2 העיניים הראשונות יחד משמאול לימין למסרגה הימנית מבלי לסרוג. החזירי את העיניים המועברות למסרגה השמאלית . המקומות של העיניים התחלפו. סריגי עין ראשונה ימין, השניה שמאל.

 

 

 

הצלבה למשאל - 2 עיניים: 
העבירי את 2 העיניים הראשונות למסרגת עזר מקדימה. סריגי עין הבאה עין ימין. סריגי את 2 העיניים המועברות מהמסרגת עזר עין ימין.

 

 

 

הצלבה 2 עיניים לימין:
העבירי את העין הראשונה למסרגת עזר מאחור. סריגי את 2  העיניים הבאות עין ימין, סריגי עין המועברת ממסרגת עזר כי עין ימין.

 

 

 

הצלבה 2 עי לשמאל (מצד שמאל):
העבירי את 2 העיניים הראשונות למסרגת עזר מקדימה. סריגי עין הבאה שמאל. סריגי את העיניים המועברות מהמסרגת עזר כי עין ימין.

 

 

 

הצלבה 2 עי לימין (מצד שמאל):
העבירי את העין הראשונה למסרגת עזר מאחור. סריגי את 2 העיניים הבאות ימין, סריגי העין המועברת ממסרגת עזר כי עין שמאול.

 

 

 

הצלבה 5 עי לשמאל:
העבירי את העין הראשונה למסרגת עזר מקדימה. העבירי את 3 העיניים הבאות למסרגת עזר נוספת מאחור. סריגי את העין הבאה מהמסרגה השמאלית כי עין ימין. סריגי את 3 העיניים המועברות ממסרגת עזר מאחורה כי עין ימין, סריגי את העין המועברת ממסרגת עזר מקדימה כי עין ימין.

 

 

צמצום עם פיתול לשמאל:
העבירי את העין הראשונה למסרגה הימנית, כמו עין שמאל, מבלי לסרוג. את העין הבאה סריגי ימין. הורידי את העין המועברת מעל העין הסריגה

 

 

צמצום עם פיתול לימין:
העבירי את 2 העיניים למסרגה הימנית מבלי לסרוג. הכניסי את המסרגה השמאלית מאחורי העין המועברת (כמו בציור) והחזירי את העין למסרגה השמאלית, החזרי גם את העין השניה למסרגה השמאלית. סריגי את 2 העיניים יחד ימין.

 

  

הצלבה של עין שמאל הפוכה (מצד שמאל):
העבירי את 2 העיניים הראשונות למסרגה הימנית מבלי לסרוג (כל עין בנפרד). הכניסי את המסרגה השמאלית ל2 העיניים המועברות יחד מימין לשמאל והחזירי אותם למסרגה השמאלית. המקומות של העיניים השתנו. העין הראשונה סריגי שמאל והעין השניה סריגי כי עין הפוכה (ktbl).

 

 

 

הצלבה עין הפוכה ימין (מצד שמאול):
העבירי את 2 העיניים הראשונות יחד משמאל לימין למסרגה הימנית מבלי לסרוג, החזירי את 2 העיניים המועברות למסרגה השמאלית. המקומות של העיניים השתנו. סריגי את העין הראשונה כי עין הפוכה (ktbl), את העין השניה סריגי שמאל.

   

 

הרמת עין ימין מעל 3 שורות: 
בשורה מסומנת ב X: סריגי רגיל . בשורה הבאה (מסומנת בנקודה) כריכי חוט, העין הבאה העבירי בלי לסרוג. בשורה הבאה כרכי חוט והעבירי את 2 העיניים (חוט כרוך והעין המועברת משורה קודמת) מבלי לסרוג. בשורה הבאה (מסומנת בעיגול) סריגי ימין לתוך העין ו2 החוטים הכרוכים.

 

 

 

הצלבה 4 עי לשמאל:
העבירי את 2 העין הראשונות למסרגת עזר מקדימה. סריגי את 2 העיניים הבאות מהמסרגה השמאלית כי עין ימין. סריגי את 2 העיניים המועברות ממסרגת עזר כי עין ימין.

 

  

 

הצלבה 4 עי לימין:

העבירי את 2 העין הראשונות למסרגת עזר מאחורה. סריגי את 2 העיניים הבאות מהמסרגה השמאלית כי עין ימין. סריגי את העין 1 המועברות מהמסרגת עזר (כמו בציור) כי עין ימין. סריגי את העין 2 המועברת מהמסרגת עזר (כמו בציור).

 

 

צמה 5 עיניים נטיה לשמאל עם עין שמאל באמצע:
העבירי את העיניים 1 ו2 למסרגת עזר מקדימה. העבירי את העין השלישית (3) (לפי הסימונים בציור) למסרגת עזר נוספת לאחור.את העיניים 4 ו5 סריגי ימין. 
סריגי את העין ה(3) שמאל . סריגי את העיניים 1 ו2 ימין (לפי סימנים בציור) .
 
 
 

צמה 5 עיניים נטיה לימין עם עין שמאל באמצע: 
העבירי את העיניים 1 ו2 למסרגת עזר לאחור. העבירי את העין השלישית (3) (כמו בציור) למסרגת עזר נוספת לאחור.את העיניים 4 ו5 סריגי ימין. 
סריגי את העין ה(3) שמאל . סריגי את העיניים 1 ו2 ימין (כמו בציור) .

 

  

 הרמת עין שמאל מעל 3 שורות:
בשורה מסומנת ב X, סריגי רגיל . בשורה הבאה (מסומנת בנקודה) העבירי עין שמאל מבלי לסרוג ובאותו הזמן כריכי חוט. בשורה הבאה כרכי חוט והעבירי את 2 העיניים (עין המועברת ואת החוט הכרוך משורה הקודמת) מבלי לסרוג. בשורה הבאה (מסומנת בעיגול) סריגי שמאל לתוך העין ו2 החוטים הכרוכים.
 

 

 

הצלבה משמאל לימין:
עם המסרגה הימנית הרימי את העין ה2 מעל העין ה1 (כמו בציור) ,המקומות של העיניים התחלפו . סריגי את העין המסומנת ב2 ולאחר מכן סריגי את העין המסומנת ב1.

 

 

 קשר 3 עיניים עם נטיה לשמאל:
 העבירי 3 עיניים שמאל מבלי לסרוג (כמו בציור). עם המסרגה השמאלית הרימי את העין המסומנת 1 מעל 2 ו3 והורידי אותה מהמסרגה הימנית. העבירי את העיניים המסומנות 2 ו3 חזרה למסרגה השמאלית. את העין המסומנת ב2 סריגי ימין. כרכי חוט וסריגי את העין המסונת 3 ימין.

 

 קשר 3 עיניים עם נטיה לימין:
 עם המסרגה הימנית הרימי את העין המסומנת 3 מעל 1 ו2 והורידי אותה מהמסרגה השמאלית. את העין המסומנת ב1 סריגי ימין. כרכי חוט וסריגי את העין המסונת 2 ימין.

 

 

קשר עם כריכת חוט:
כריכי חוט, העין הבאה העבירי מבלי לסרוג. סריגי את העיניים 2 ו 3 ימין. עם מסרגה הימנית הרימי את העין הראשונה (הסרוגה)  מעל העיניים 2 ו3 והפילי אותה מהמסרגה. 

 

 

 עין מוארכת: 
הכניסי את המסרגה הימנית לעין הבאה שעל המסרגה השמאלית, כרכי חוט פעמיים, משכי את החוט הכרוך פעמיים חזרה. בשורה הבאה שחררי כריכה נוספת וסרגי רגיל, לפי הדוגמה.

 

 

 הוספת עין הפוכה:
 בסוף השורה, הכניסי את המסרגה הימנית לעין הראשונ, סריגי ימין מבלי להוריד עין מהמסרגה השמאלית. הכניסי את המסרגה הימנית לעין הסרוגה מאחורה לקדימה, סריגי עין. העבירי את 2 העיניים הסרוגות למסרגה הימנית.

 

 

יצירת 3 עיניים מעין 1
יצירת 3 עיניים מעין 1: 
סריגי עין בלי להוריד מהמסרגה השמלית. כרכי חוט וסרגי עין נוספת. הורידי את כל העיניים (3)  מהמסרגה השמאלית.
 יצירת 5 עיניים מעין 1:
סריגי עין בלי להוריד מהמסרגה, כריכי חוט, סריגי עין נוספת, כריכי חוט, סריגי עין נוספת. הורידי את כל העיניים (5 ) מהמסרגה השמאלית.

 

 

 סריגת פומפון מ3 עיניים ו5 שורות:

סריגת פומפון מ3עיניים ו5שורות

 

 

 סריגת פומפון מ3 עמודים בעזרת מסרגת קרושה:
השתמשי במסרגת קרושה מספר דומה למספר שסרגת בשתי מסרגות. הכניסי את המסרגת הקרושה מקדימה לאחורה והורידי את העין מהמסרגה השמאלית. משכי חוט לתוך הלולאה. סריגי 3 עיני שרשרת.  כריכי חוט, הכנסי מסרגה לתוך העין (כמו בציור) משכי לולאה, הכנסי את המסרגת הקרושה ומשכי לולאה עוד פעמיים. נוצרו 4 לולאות על המסרגת הקרושה. כריכי חוט ומשכי דרך כל הלולאות שעל המסרגת הקרושה. העבירי את העין שנוצרה למסרגה הימנית.

 

 

דוגמא ציפורן - משיכת 3 עיניים:
משיכת 3 עיניים בסריגה דוגמא ציפורן

2 comments

יעקבי חביבה

יעקבי חביבה

תודה

תודה

רונית מושון

רונית מושון

תודה

תודה

השאר תגובה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

שירות לקוחות

אנו זמינים בטלפון מיום א׳-ו׳ 04-8667680