גופיה צבענית עם כתפיות לקיץ

גופיה צבענית עם כתפיות לקיץ

גופיה צבעונית סרוגה לקריא גופיה צבענית עם כתפיות לקיץ 4 minutes הבא חולצה סרוגה אורנג׳

גופיה צבעונית לקיץ סרוגה מחוטי כותנה בעובי למסרגות 3.5 מ״מ
משתמשים בטכניקת סריגה עגולה מלמטה למעלה בחתיכה אחת עד בית השחי. החלק העליון סורגים בשני חלקים נפרדים קדימה ואחורה, מלפנים ומאחור.

החוט המתאים לפי המרכם והעובי הוא סאמר, אך צבעים שונים מהתמונה.

לחוט סריגה סאמר לחץ כאן

 

MATERIAL

YARN= 2 (3) balls, 100 gr/ 350 m
CIRCULAR NEEDLES = 3.5 mm (cables 100 cm and 60 cm for sleeves)
OTHER = stitch markers, tapestry needle.

SAMPLE

24 stitches and 34 rows = 10 X10 cm in stocking st. with needles 3.5 mm. Adjust the needles size if it’s needed to achieve the correct gauge.

 

ABBREVIATIONS

st(s)= stitch(es);
SM= stitch marker;
SMb= stitch marker of the beginning of the round;
sSM= slip SM;
K = knit;
P = purl;
RS = right side;
WS =wrong side;
K2tog = knit 2 sts together;
SKP= slip 1, K1, pass slipped stitch over;
YO = yarn over;
rep **= repeat from * to *

NOTES

Charts: when you work in rounds read the charts always from right to left; when you work back and forth read the charts from right to left on RS rows and from left to right on WS rows.

NOTE
This project is worked in rounds from the bottom up in one piece until the underarm. The upper part is worked back and forth in two separate pieces, front and back.

MEASURES

SIZES - S (M,L)

MEASURES OF THE FINISHED GARMENT:

Size in photos: S/M
Bust circumference: 88 cm
Total length: 43 cm

POINTS USED

Stocking stitch;
1/1 rib st: * K1, P1 * rep ** to the end; Next Round: work sts as they appear.

INSTRUCTIONS

With needles 3.5 mmcast on 204 (228) , insert the marker to mark beginning of row, SMb, and start to work in the round ensuring that the work is not twisted.

Rounds 1 - 8 : * K1, P1 * rep ** to the end.

Body

Round 1: K 25 ( 31), place SM, follow chart A (52 sts), place SM, K to the end

Round 2: K to SM, sSM, follow chart A to SM, sSM, K to the end

Repeat Round 2 until the piece measures about 34 cm.

Front [102 (114) sts]

Now divide the work in two parts and work back and forth only on the first half of stitches.[102 (114) sts]

Row 1 (RS): cast off 3 (4) sts, K to SM, sSM, follow chart A to SM, sSM, K to the end

Row 2 (WS): cast off 3 (4) sts, P to SM, sSM, follow chart A to SM, sSM, P to the end

Row 3 (RS): K2, SKP, K to SM, pMP, sSM, follow chart A to SM, sSM, K to 4 sts before end, K2tog K2.

Row 4 (WS): K2, P to SM, sSM, follow chart A to SM, sSM, P to 2 sts before end, K2.

Repeat Rows 3 and 4 another 13 (16) times

Work 4 rows in garter st (= K all sts)

Cast off as follows: K5, cast off all sts until 5 sts before end, K5.

Leave on hold these sts ( the first 5 and the last 5 sts)

Now work the Back.

Back [ 102 (114) sts ]

Work back and forth the other half of stitches. [102 (114) sts ]

Row 1 (RS): cast off 4 (5) sts, K to the end

Row 2 (WS): cast off 4 (5) sts, P to the end

Row 3 (RS): K2, SKP, K to4 sts before end, K2tog, K2.

Row 4 (WS): K2, P to 2 sts before end, K2

Repeat Rows 3 and 4 another 13 (16) times

Work 4 rows in garter st (= K all sts)

Cast off all sts

STRAPS
Place the 5 held stitches 5 onto double pointed needle or circular needle with short cable. Work an I-cord as follows: * push the stitches to the beginning of the needle, tighten the strand and knit all stitches from the right side of the work* repeat ** until the strap measures about 16 (18) cm or the desired length.

Cast off the 5 sts.

Repeat for the other strap.

Sew the straps to the back.

Weave in all ends. Wash and block garment carefully.

הוראות סריגה נלקחו מhttps://www.lainesdunord.it/en/pattern/160/canotta-safari/

השאר תגובה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

שירות לקוחות

אנו זמינים בטלפון מיום א׳-ו׳ 04-8667680