גופיה צבעונית סרוגה

גופיה צבעונית סרוגה

 גופיה צבעונית סרוגה בשתי מסרגות מחוטי כותנה, במבוק או ויסקוזה, מתאימה לעונת הקיץ וחופשות על חוף הים

משתמשים בחוטי סריגה בעובי למסרגות 3-3.5 מ״מ כמו:  בייבי כותון, כאבלה, גינס, גינס במבוק, גינס טרופיקל, בגוניה, בגוניה מלנז׳

מסרגות עגולות של אדי באורך 100-60 ס״מ

 

MATERIAL

YARN = 4-6 כדורים של 50 גרם כ״א
CIRCULAR NEEDLES = 3.5 mm (cables 100 cm and 60 cm for sleeves)
OTHER = stitch markers, tapestry needle.

SAMPLE

24 stitches and 34 rows = 10 X10 cm in stocking st. with needles 3.5 mm. Adjust the needles size if it’s needed to achieve the correct gauge.

ABBREVIATIONS

st(s) = stitch(es)
SM = stitch marker
SMb = stitch marker of the beginning of the round
sSM = slip SM
K = knit
P = purl
RS = right side
WS =wrong side
K2tog = knit 2 sts together
K3tog = knit 3 sts together
SKP = slip 1, K1, pass slipped stitch over
SK2P = slip 1, K2tog, pass slipped stitch over
YO = yarn over
rep **= repeat from * to *

NOTES

This project is worked in rounds from the bottom up in one piece until the underarm. The upper part is worked back and forth in two separate pieces, front and back.

Charts: read the chart from right to left and from the bottom-up.

MEASURES

SIZES - S (M,L)

MEASURES OF THE FINISHED GARMENT:

Size in photos: S
Bust circumference: 88 cm
Total length: 43 cm

POINTS USED

Stocking stitch;
2/2 rib st: * K2, P2 * rep ** to the end; Next Round: work sts as they appear.

INSTRUCTIONS

With needles 3.5 mcast on 196 (224, 252) insert the marker to mark beginning of row, SMb, and start to work in the round ensuring that the work is not twisted.

Rounds 1 - 8 : * K2, P2 * rep ** to the end.

Body

Knit 5 rounds

Follow CHARTtwice.

Knit until the piece measures about 22 (24, 26) cm

FRONT [98 (112, 126) sts]

Now divide the work in two parts and work back and forth only on the first half of stitches.

[98 (112, 126) sts]

Row 1 (RS): cast off 2 (4, 6 ) sts, K to the end

Row 2 (WS): cast off 2 (4, 6 ) sts, P to the end

Row 3 (RS): K2, SKP, K to 4 sts before end, K2tog, K2.

Row 4 (WS): K2, P to 2 sts before end, K2

Repeat Rows 3 and 4 another 11 (13, 15 ) times

Next Row (RS): K2, *YO, K2tog* rep** to 2 sts before end, K2

WS: K2, P to 2 sts before end, K2

RS: K

WS: K2, P to 2 sts before end, K2

Work 6 rows in 2/2 rib st.

Cast off as follows: work 6 sts in 2/2 rib st, cast off all sts until 6 sts before end, work 6 sts in 2/2 rib st.

Leave on hold these sts.

Now work the Back.

BACK [98 (112, 126) sts]

Work back and forth the other half of stitches. [98 (112, 126) sts ]

Row 1 (RS): cast off 2 (4, 6 ) sts, K to the end

Row 2 (WS): cast off 2 (4, 6 ) sts, P to the end

Row 3 (RS): K2, SKP, K to 4 sts before end, K2tog, K2.

Row 4 (WS): K2, P to 2 sts before end, K2

Repeat Rows 3 and 4 another 13 (15, 17) times

Work 6 rows in 2/2 rib st.

Casa off al sts.

STRAPS

Place the 6 held stitches onto double pointed needle or circular needle with short cable. Work in 2/2 rib st. until the strap measures about 16 (17, 18) cm or the desired length.

Cast off all sts.

Repeat for the other strap.

Sew the straps to the back.

Weave in all ends. Wash and block garment carefully.

הוראות סריגה נלקחו מhttps://www.lainesdunord.it/en/pattern/216/top-weave/

השאר תגובה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

שירות לקוחות

אנו זמינים בטלפון מיום א׳-ו׳ 04-8667680