שאל עלים צהוב

שאל עלים צהוב

שאל עלים צהוב הוא תוספת המושלמת לסטייל שלך הקיץ! התעטפי בהשאל עד מעל הכתפיים ותרגישי איך את מתהלכת ברחובות איטליה...

שאל עלים סרוג בשתי מסרגות מחטי כותנה, במבוק, ויסקוזה, פשתן בעובי למסרגות 3.5 מ״מ

חוטי סריגה מתאימים לשאל הם: סימפוניה, גינס, גינס במבוק, כסבה ועוד...

למסרגות עגולות של אדי לחץ כאן

 

MATERIAL

YARN 4 balls of 50 grams, col. lemon yellow

CIRCULAR NEEDLES = size 3.5 with cable 80 cm in length

OTHERS = darning needle, marker, scissors, tape measure, size 3.5 crochet-hook (optional)

ABBREVIATIONS

RS = right side of work
WS = wrong side of work
M = marker
PM = place marker
NB = note
st. / sts. = stitch / stitches
r. = row / rows
incr. = increase
col. = colour
k = knit
yo = yarn over
tog. = together
rep. = repeat
p = purl
foll. = follow / following
beg. = begin / beginning

NOTES

SKILL LEVEL: Intermediate

POINTS USED

Stocking stitch (across 1st r. and odd r., on RS, work in knit, across 2nd r. and even r., on WS, work in purl), garter stitch (knit)

Candlelight Stitch: multiple of 14 sts. foll. the diagram, rep. from 1st to 14th r. the number of times indicated.

Knit 2 stitches together:insert the right needle in 2 next sts. of left needle and knit them together.

Skp: slip 1, knit 1, pass slipped stitch over knit st.

Sk2p: slip 1, knit 2 tog., pass slipped stitch over knit sts.

INSTRUCTIONS

Using circular needles, cast-on 57 sts. and work 2 beg. r. increasing the number of sts.

1st r. (RS): knit.; at the end of r. cast-on 3 sts. [60 sts.]

2nd r. (WS): purl all sts. included 3 new sts; at the end of r. cast-on 3 sts. [63 sts.]

NOTES

At beg. and end of every r. work 2 sts. in garter st. (= 2 selvages on both sides of shawl). The yo are the increases of the shawl.

Stocking stitch piece

1st r. (WS): 2 sts. in garter st., yo, k1, yo, place 1st M after yo, k1, place 2nd M after knit st., yo, k1 until last 4 sts., yo, place 3rd M after the yo, k1, place 3rd M after knit st., yo, k1, yo, 2 sts. in garter st. [6 sts. increased = 69 sts. in all]

2nd r. (WS): 2 sts. in garter st., yo, purl all sts. (yo included) until 2 sts. before the end, move the M in same position as prev. r., yo, 2 sts. in garter st. [2 sts. increased, 71 sts. in all]

3rd r. (RS): 2 sts. in garter st., yo, knit all sts. (yo included) until 1st M, yo, move 1st M after the yo, k1, move 2th M after the knit st., yo, knit all sts. until 3rd M, yo before the M, move 3rd M after the yo, k1, move 4th M after knit st., knit all sts. (yo included) until 2 sts. before the end, yo, 2 sts. in garter st. [6 sts. increased, 77 sts. in all]

4th r. (WS): 2 sts. in garter st., yo, purl all sts. (yo included) until 2 sts. before the end, move the M in same position as prev., yo, 2 sts. in garter st. [2 sts. increases, 79 sts. in all]

Always rep. 3rd and 4th r. until the end of 38th r. (= 219 sts. in all). Remove all the M and, from next r., work only side increases.

Open-work piece

1st r. (RS): 2 sts. in garter st., yo, knit all sts. until last 2 sts., yo before last 2 sts. and then work 2 sts. in garter st.

2nd r. (WS): rep. 1st r.

3rd r. (RS): rep. 1st r.

4th r. (WS): 2 sts. in garter st., yo, purl all sts. until last 2 sts., yo before last 2 sts. and then work 2 sts. in garter st. [227 sts.]

5th r. (RS): 2 sts. in garter st., yo, k1, (yo, k2tog) until last 2 sts., yo before last 2 sts. and then work 2 sts. in garter st.

NB: at the end of 5th r. and before last yo, do no work single k1, because there’s odd number of sts.

6th r. (WS): 2 sts. in garter st., yo, purl all sts (yo included) until last 2 sts., yo before last 2 sts. and then work 2 sts. in garter st.

7th r. (RS): 2 sts. in garter st., yo, knit all sts. until last 2 sts., yo before the last 2 sts. and then work 2 sts. in garter st. [233 sts.]

The 8th r. separates the open-work and candlelight piece.

8th r. (WS): 2 sts. in garter st., purl all sts. until last 2 sts., 2 sts. in garter st.

Lace piece in candlelight stitch

Refer to instruction and diagram too.

1st r. (RS): 2 sts. in garter st., yo, knit all sts. until last 2 sts., yo, 2 sts. in garter st. [235 sts.]

2nd r. and even r. (WS): 2 sts. in garter st., purl all sts. until last 2 sts., 2 sts. in garter st.

3rd r.: 2 sts. in garter st., yo, k1, k2tog, yo, k1, (yo, skp, k9, k2tog, yo, k1) rep.14 sts. module until last 5 sts., then work yo, skp, k1, yo, 2 sts. in garter st.

5th r.: 2 sts. in garter st., yo, k1, k2tog, k1, yo k1, (yo, k1, skp, k7, k2tog, k1, yo, k1) rep. until last 6 sts., then work yo, k1, skp, k1, yo, 2 sts. in garter st.

7th r.: 2 sts. in garter st., yo, k1, k2tog, k2, yo, k1, (yo, k2, skp, k5, k2tog, k2, yo, k1) rep. until last 7 sts., then work yo, k2, skp, k1, yo, 2 sts. in garter st.

9th r.: 2 sts. in garter st., yo, k1, k2tog, k3, yo, k1, (yo, k3, skp, k3, k2tog, k3, yo, k1) rep. until last 8 sts., then work yo, k3, skp, k1, yo, 2 sts. in garter st.

11th r.: 2 sts. in garter st., yo, k1, k2tog, k4, yo, k1, (yo, k4, skp, k1, k2tog, k4, yo, k1) rep. until last 9 sts., then work yo, k4, skp, k1, yo, 2 sts. in garter st.

13th r.: 2 sts. in garter st., yo, k1, k2tog, k5, yo, k1, (yo, k5, sk2p,k5, yo, k1) rep. until last 10 sts., then work yo, k5, skp, k1, yo, 2 sts. in garter st.

14th r.: 2 sts. in garter st., purl until last 2 sts., 2 sts. in garter st.

From 15th to 84th r.: rep. from 1st to 14th r. 5 times more. [= 6 modules of candlelight st.].

85th r. (RS): 2 sts. in garter st., yo, (k4, yo) rep. until last 2 sts., 2 sts. in garter st.

86th r. (WS): 2 sts. in garter st., purl until last 2 m., 2 sts. in garter st.

Complete the shawl rep. from 1st to 7th r. of open-work pieces.

Last r. (WS): knit.

Bind off all sts in knit.

If you like, using the crochet-hook, you can give the finishing touch to the shawl working 1 r. in double crochet around it.

הוראות סריגה נלקחו מhttps://www.lainesdunord.it/en/pattern/219/leaves-shawl/ 

 

 

השאר תגובה

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

שירות לקוחות

אנו זמינים בטלפון מיום א׳-ו׳ 04-8667680